Horozlu Dantel Perde

Malzeme: Altınbaşak Süper Renkli Elli Nolu İpliği

Renk No: Üçyüzyirmi üç

Miktarı: Yüzatmış gram

Yapılışı: Perdeye boyundan doksan santimetre zincir yapılarak ikiyüz boş kutucuk örülerek başlanır.

İki. sıra basit birit örülür.

Üç. sıra tekrar boş kutu örülür.

Dört. sırada basit birit örülür.

Yeniden bir sıra boş kutucuk örülerek basit birit yapılarak modelde görülen örneğe başlanır.

Çoğaltma ve azaltma kenar dilimleri yapılır. İstediğiniz boyuta örnek tekrar edilir.


Dantel örnekleri çeşitleri örgü Dantel Perde